ΠΟυ;

Η εκπαίδευση στη ΔΣΘ απευθύνεται σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους και παρέχεται από την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς σε συνεργασία με Behavioral Tech που είναι ο εκπαιδευτικό φορέα του Linehan Institute.

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς διοργανώνει επίσης τακτικά εργαστήρια και εισαγωγικά σεμινάρια για τη ΔΣΘ

Περισσότερες πληροφορίες στο www.eees.gr και info@yees.gr

Ποτε;

Η εκπαίδευση γίνεται συνήθως κάθε 1-2 έτη με εκπαιδευτές τον Tony DuBose από το Behavioral Tech, και την ελληνική ομάδα των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών της ΔΣΘ (trainers in training).

Πως;

Αν ενδιαφέρεστε για την εκπαίδευση θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς και να δηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας. Συνήθως της εκπαίδευσης προηγείται η δημιουργία ομάδας μελέτης των βασικών βιβλίων της ΔΣΘ

Περισσότερες πληροφορίες στο www.eees.gr και info@yees.gr

Τι;

Για όποιον ενδιαφέρεται για τη θεραπεία είναι καλό να γνωρίζει ότι θα δουλέψει ως μέλος μιας ομάδας θεραπευτών και ότι μετά τη βασική εκπαίδευση που διαρκεί 5 ημέρες (40 ώρες) ακολουθεί ένα εξάμηνο παρακολούθησης, υποστήριξης και εποπτείας της θεραπευτικής ομάδας

Περισσότερες πληροφορίες στο https:/www.behavioraltech.org